“Miks – Jumal?”, kõneleb Mikael Raihhelgauz

1. Mis põhjusel Sa Jumalasse usud / ei usu?
2. Millised argumendid Jumala kasuks Sulle kõige veenvamatena tunduvad?
3. Kas oled kunagi kogenud isiklikku kokkupuudet Jumalaga? Milles see väljendus?
4. Kuidas saaksid aidata oma lähedastel ja tuttavatel Jumalaga kohtuda?

Comments are closed.