Kristlik kogukond Ülemiste Citys – kellele ja milleks?

Kõige lihtsam vastus on, et seal, kus on inimesed, on otsimist, valu ja igatsust ning kõige lihtsamat palvet: „Jumal, aita mind!“
Ülemiste City on kôige sihiteadlikumalt arendatud linnak Eestis. Selle kohta kasutatakse sõnu nagu nutikas, uuenduslik, hooliv, kokkuhoidev, mugav jne. Kuid seda keskkonda loovad inimesed. Eestist ja laiast maailmast. Oma isikliku elu väljakutsete ja vajadustega. Üheks neist ka vajadus transtsendentse järele. Tihtipeale just elu keerulistes olukordades hakkame küsima Jumala järele.
K13 kogunemiste algusest, 2018. aasta suvest, oleme kogenud üksteisega elu jagamise rõõmu. Seda nii ausates vestlustes, ühistes söömaaegades kui ka üksteise eest palvetades. Oleme õppinud tundma Jumalat, kes pole kõrgel ja kaugel, vaid kelleni võib ulatuda ühe südamesttuleva palvega. Tõenäoliselt on see ka paljude Ülemiste Citys töötavate kristlaste kogemus, kellelele tahtsime oma olemasolust avaüritusega märku anda ning teadvustada võimalust meiega ühinemiseks.
Meie eesmärgiks on luua aga keskkondi, kuhu võib tulla igaüks. Olenemata usulisest taustast. Soovides küsida Jumala järele, otsides lahendusi elu väljakutsetele ning jagades koosolemise rõõmu. Jumal-Isa soov on õnnistada iga inimese elu. Tahame end sellele koos teiega avada.

Erki Tamm

Comments are closed.