Suhted on kriisiajal tähtsad

Pastor Erki Tamm räägib inimese terviklikkusest ja suhetest, mis on enam kui töö, kuid môjutab ka tööotsuste tegemist.

Comments are closed.