Erki Tamme jutlus Pärnu Saalemi koguduses 24.10.2021. “Maailma suurim vandenõu” Luuka 20:9-19

Luuka 20.
Tähendamissõna viinamäe rentnikest.
9 Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna: „Üks inimene 
istutas viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks 
ajaks võõrsile.
10 Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need 
sellele annaksid viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja 
saatsid ta minema tühjade kätega.
11 Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid 
tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega.
12 Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga sellegi nad peksid veriseks ja 
viskasid välja.
13 Siis mõtles viinamäe isand: „Mis ma pean tegema? Ma saadan oma 
armsa poja, võib-olla teda nad häbenevad.”
14 Aga teda nähes arutasid rentnikud omavahel: „Tema ongi see 
pärija! Tapame ta ära, et pärand saaks meile!”
15 Ja nad viskasid ta viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd 
viinamäe isand teeb nendega?
16 Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste 
kätte.” Seda kuuldes nad ütlesid: „Taevas hoidku selle eest!”
17 Tema aga ütles neile otsa vaadates: „Mida siis tähendab see kirjasõna: 
Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks -seesama on saanud nurgakiviks
18  Igaüks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle 
peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.”
19 Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust selsamal 
tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju 
mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta.

Comments are closed.