K13 – esimene ristimisteenistus Kreutzwaldi hotellis

Erakordne päev. Täna said ristitud meie kaks venda, Andre ja Marko. Jumalast õnnistatud elu Jeesuse Kristuse järgijate ja tunnistajatena!

Ristimine on Issanda poolt seatud vaimulik talitus mis teostatakse uskliku vee alla kastmise teel. Ristimine tähendab Jumala ja inimeste ees seda, et ristitav on juba loobunud oma vanast elust ja uuestisünni kaudu astunud eluosadusse Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmisega, tunnistades Jeesuse Jumala Pojaks ja oma päästjaks.

Jeesus andis oma jüngritele korralduse:  “Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud” (Mt 28:19-20).

Comments are closed.