K13 Viimsest kohtupäevast, pastor Erki Tamm (video 1-4 osa)

Ülemiste Citys on vanale veetornile üles riputanud Michelangelo freskot, "Viimne kohtupäev", kujutava E. von Lõnguse töö, mida ülespanijate poolt nimetatakse altarimaaliks. Kuna siin on nii palju kristlikke vihjeid, siis K13 - Kristlik Kogukond Ülemistes, ainsa kristliku kogudusena Ülemistes, otsustas täna avalikult lugeda, mida Piibel räägib "Viimsest kohtupäevast" ja sellest, mida meil tuleks teha ja kuidas elada, et me ei peaks kartma, kui see kätte jõuab: "Kes temasse (Jeesusesse) usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse..." Johannese evangeelium 3pt 16-19s-d

K13 Viimsest kohtupäevast 2

K13 Viimsest kohtupäevast nr 3

K13 -ga kolmandat korda lugemas Piiblit Viimsest kohtupäevast Edward von Lônguse vastavanimelise töö all Ülemiste Citys, mida kohapeal altarimaaliks nimetatakse. Ainsa kristliku kogudusena Ülemistes on see meie arvates igati ôige meeldetuletus

Matteuse 24:38-39“Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust - sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.”

K13 viimsest kohtupäevast nr 4

Taaskord K13 -ga Ülemiste City-s nii endale kui meile kôigile meelde tuletamas aruandmispäevast Matteuse evangeeliumi 13 pt loo järgi. Meile on antud Jumalast vabadus elada tema tahte järgi vôi nagu ise tahame-kuni aruandmispäevani. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: "Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!" Mt 13:30

K13 Viimsest kohtupäevast nr 5 Ära karda

“Siis sai õhtu ja sai hommik - neljas päev.” Eileôhtust kogunemist Ülemistes-Mk3 pt-uus ajastu, Jeesuse ajastu algab 12 jüngri valimisega. Sellest algab töö, et nemad saaksid jätkata Jeesuse tööd. Laseme end samamoodi Jeesusel kujundada.

Comments are closed.