K13 – väike kogunemine Zoom’s

Tervitused sõbrad teile Ülemistest üle zoomi! Taas kõik tõstetud Jumala trooni ette ja visioon saanud taas kinnitust 🙂 Mitte väline messiaanlik riik, vaid Püha Vaimuga täidetud Jumalariigi valguse saadikud pimeduse maailmas, so Jeesuse plaan. Ap 1:4-11

4 Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud.
5 Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.”
6 Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?”
7 Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud,
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”
9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest.
10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest,
11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”

Ootame Sind osa saama K13 väikeset kogunemisest 09. detsembri õhtul
kell 18:00 Ülemiste City's Zappi majas D-sissepääs MINOX ruumis 2-korrusel, Lõõtsa 6!

Tule, mõtle ja räägi kaasa!

K13 gathering happening on the 9.th of Dec. on the Ülemiste City,
2nd floor of the Zapp House D-entrance, at Lõõtsa 6, Tallinn , starting 18:00 till 20:00

Free entry.
WELCOME!

Comments are closed.